MÜEKKET SÜNNET1441

Hz. Muhammed’in (s.a.s.) devamlı yaptığı sünnetler.

İşaretin Yapılışı

Her iki el sol göğüs hizasında, sol elin avuç içi yukarıya bakacak şekilde açıktır. Sağ el sol elin üzerinden parmak uçlarına doğru hareket ettirilir. Sağ el göğüs hizasında, parmakları kıvrık, avuç içi karşıya bakacak şekildedir. El geri çekilirken parmaklar kıvrılır.