CUMA MESCİDİ1876

Hz. Muhammed’in (s.a.s.), M. 622 yılında Mekke’den Medine’ye hicreti sırasında Ranuna Köyü’nde beraberindekilerle ilk defa Cuma namazı kıldığı ve hutbe okuduğu yer ve buraya yapılan mescidin adı.

İşaretin Yapılışı

Sağ el baş hizasında işaret parmağı açık, öbür parmaklar kapalı, avuç içi karşıya bakacak şekilde aşağı indirilir. Sağ işaret ve orta parmak bitişik, öbür parmaklar kapalıdır. Açık parmaklar önce çeneye sonra alna dokunur. Sağ el açık baş parmak kulağa dokunur sonra sağ el parmaklar açık, kıvrık, avuç içi aşağı gösterecek şekilde aşağı indirilir.