CÖMERT1866

Para ve malını esirgemeden veren, eli açık.

İşaretin Yapılışı

Sağ elin parmakları açık, düz, burnun üzerine konur. Ardından parmak uçları birleştirilerek el öne doğru indirilir. Her iki elin parmak uçları bitişikken göğüs hizasından ön yanlara doğru açılır.