CAİZ2217

Bir söz veya davranışın dinî veya hukukî esaslara uygun olup, yapılmasının serbest ve geçerli olması.

İşaretin Yapılışı

Sağ elin işaret ve başparmağının uçları bitişik, öbür üç parmak açıktır. El ağız hizasından aşağıya doğru indirilir. Her iki el göğüs hizasında, işaret parmağı ve orta parmak açık, öbür parmaklar kapalıdır. Açık parmaklar birbirine değecek şekilde tutulur ve parmaklar birbirinden ayrılırken parmak uçları karşıya bakacak şekle getirilir.