SUNUŞ

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.

Kerim Kitabımız, Allah’a hamd etmeyi öğreten bir sure ile başlar, insanların Rabbine, ilahına ve melikine sığınmayı dillendiren bir sure ile son bulur. Bu iki sure arasında her türden insanın tasviri yer alır. İyiler ve kötüler, inananlar ve inanmayanlar, şükredenler ve etmeyenler, bilenler ve bilmeyenler, zenginler ve fakirler, güçlüler ve zayıflar, ıslah edenler ve bozguncular, kadınlar ve erkekler, yaşlılar ve çocuklar, engelliler ve engelsizler… Onda Musa peygamber gibi dilinde düğüm olan, Yakup peygamber gibi oğul hasretinden gözleri görmeyen, Eyüp peygamber gibi amansız hastalığa sabreden, İsa peygamber gibi ölümcül hastalara, bedenlerinde rahatsızlığı bulunanlara, gözleri görmeyenlere Rabbinden bir mucize olarak şifa dağıtan Allah’ın seçkin kullarının kıssaları anlatılır. Onda farkında olmadan gözleri görmeyen birinin yüreğini incittiği için Allah tarafından ikaz edilen Sevgili Peygamberimizin (s.a.s.) hikâyesine yer verilir. O peygamber ki, yaşlıyı, düşkünü, fakiri, yoksulu gözetmiştir. Yetimin, öksüzün, kimsesizin hamisi olmuştur. Kölelerden komutan, gençlerden danışman ve yönetici yapmıştır. Engellilere üst düzey yöneticilik görevleri vermiştir. Toplumdaki herkesi onurlandırmıştır.

Sevgili Peygamberimizin (s.a.s.) nazarında engelli olmak, karşılığı cennet olan ağır bir imtihandan geçmektir. Önemli olan sabırla bu dünya imtihanını başarabilmektir. Önemli olan kalplerde bir engelin olmamasıdır. Ve de en önemlisi gönüllerin Hakk’a ve hakikate açık olmasıdır. Resûl-i Ekrem’in (s.a.s.) dilinde engellilere yardımcı olmak, müminin Allah’a karşı sadakatini gösteren bir davranıştır. Onun hayatında, engellilerin ihtiyaçlarını gidererek hayatlarını kolaylaştırmanın en güzel örnekleri vardır.

Başkanlık olarak bugüne kadar engelli kardeşlerimize, onların ihtiyaç ve beklentilerine göre hizmet sunma gayretinde olduk. Bu çerçevede engelli kardeşlerimizin rahatça ibadet etmelerine imkân tanımak amacıyla ülkemizdeki bütün camilerimizi engelli grupların tamamını dikkate alarak yeniden düzenleme yönünde çalışmalar başlattık. Engelli kardeşlerimize yönelik Braille alfabesi ile Kur’an-ı Kerim, çocuk yayınları, temel dini bilgiler gibi yeni yayın projeleri geliştirdik. Camilerde verilen vaaz ve hutbelerde işitme ve konuşma engelliler için işaret diliyle vaaz ve hutbe çalışmalarını başlattık. Böylece bir nebze olsun engelli kardeşlerimizin hayatlarını kolaylaştırmanın yollarını aradık. İşitme ve konuşma engelliler için hazırlanan elinizdeki “Türk İşaret Dili Dinî Kavramlar Sözlüğü” de böyle bir arayışın neticesinde büyük emeklerle hazırlanan bir eserdir. Bu vesileyle eserin hazırlanmasından yayınlanmasına kadar geçen süreçlerde başta Başkanlığımız olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlardan projeye katkı sunan, emek veren herkese can-ı gönülden teşekkür ediyor; eserin işitme ve konuşma engelli kardeşlerimize dinimizin kavramlarını öğrenirken yardımcı olmasını ve hayatlarını kolaylaştırmasını Cenab-ı Hak’tan niyaz ediyorum.

Prof. Dr. Mehmet Görmez Diyanet İşleri Başkanı